World Voice Day

Av Sølvi Elise Halvorsen | 7. februar 2015 |

World Voice Day er den internasjonale dagen for stemmen- Den underliggende ideen med World Voice Day er å formidle til almenheten at stemme er viktig – Voice Matters. På WVD er målet at så mange stemmerelaterte arrangementer som mulig finner sted i løpet av dagen og spredt over hele jorda. Så hva er målsetningen med…