Kjære medlemmer

Etter å ha oppsummert min styreperiode i Evta.no Norsk Stemmepedagogisk Forum ser jeg historiske hendelser, faglige tunge initiativ og glede. Jeg ble valgt inn i styret i 2013 og ble et ordinært styremedlem. Mot slutten av året ble det en turbulent tid i styret med en rekke uheldige hendelser hos flere av styremedlemmene. Dette vedvarte i 2014 og det skulle bli et historisk år for foreningen. Årsmøtet på våren 2014 ble avlyst av de fremmøtte og foreningen var i en stor krise. Spørsmålet ble stilt: -Ønsker vi et stemmepedagogisk forum?

En gruppe av årsmøtets fremmøte bestemte seg for å svare på spørsmålet: – Ja! Vi ønsker et stemmepedagogisk forum. Disse ble valgt til et interimstyre, og sammen med denne gruppa ledet vi foreningen gjennom to ekstraordinære årsmøter. En viktig avstemming ble avholdt og resultatet ble et enstemmig vedtak om at Evta.no Norsk Stemmepedagogisk Forum skulle bestå.

Da det nye styret møttes for første gang høsten 2014, var det en gruppe med ulik bakgrunn og ulik alder. Felles for gruppa var at de hadde et stort engasjement for å blåse liv i foreningen. Jeg ble valgt til styreleder, men for en gjeng jeg har fått lov til å jobbe med i denne perioden! Styret besitter tung faglig kunnskap på stemmefronten, men også administrative, økonomiske og teknologiske kunnskaper. Dette har vært gull verdt i arbeidet med ny nettside (med helt nye funksjoner), medlemsblad og årsmøtene/seminarene. Vi har valgt å fokusere på en moderne tid, både med tanke på nettsideløsninger, kontingentinnbetaling og faglig innhold.

Jeg har lært utrolig mye i min styreperiode, både faglig, administrativt og ikke minst det å lede en forening. Dette er jeg utrolig takknemlig for. Likevel vil jeg rette en ekstra stor takk til Live, Randi, Ole, Sølvi, Kåre og ikke minst varamedlemmene Guri og Elisabeth for alt jeg har lært sammen med dere. Aller sist vil jeg takke Katarina de Brisis for at du hadde tro på meg som styreleder, hvis ikke ville jeg tatt de samme valgene.

Til slutt vil jeg rette blikket over noe alvorlig – forumets framtid. Det viser seg å være en trend at styrearbeidet er meget krevende og aktiviteten blant medlemmer er lav tross relativt høye medlemstall. Medlemsmassen blir eldre og mange medlemmer ønsker å følge med fra sidelinjen etter mye tidligere aktivitet og et langt pedagogisk liv. Det er mange sangpedagoger der ute med engasjement og ulik bakgrunn, men som ikke er medlem hos oss. På dette grunnlaget mener jeg at det fortsatt er en krise i Evta.no Norsk Stemmepedagogisk Forum.

Det sittende styret har satset på moderne kommunikasjonsmåter på den nye nettsiden og videreført bloggfunksjonen med regelmessige innlegg, i tillegg til økt bruk av facebook med link til nettsiden. Med dette håper vi at medlemmene kan bruke nettsiden ofte med å kommentere, utveksle kunnskap og diskutere. Vi har også forsøkt å rette seminarene mot temaer som går på tvers av sjangre og ikke minst også hatt fokus på rytmisk musikk i håp om å lokke flere rytmiske sangpedagoger til foreningen. Det kommende seminaret har temaet ”belting” som har sin hovedforankring i rytmisk sang og ”aleksanderteknikk” som i aller høyeste grad går på tvers av sjangre. Jeg håper og tror at disse grepene gir økt aktivitet og medlemstall på sikt.

Likevel vil jeg invitere alle medlemmene til en medlemsdugnad der alle medlemmer snakker om forumet, deler informasjon og inviterer potensielle medlemmer til seminarene og melder seg inn via nettsiden. Dette gjør også at flere kan være med å bidra med å dele kunnskap, men det vil også bedre økonomien slik at styret kan få større spillerom til å arrangere flere og bedre kurs/seminarer rundt om i landet.

Jeg vil med dette takke for meg og gleder meg til å ta i bruk nettsiden og bidra som et ordinært medlem.

Kenneth Sørum Bekkemoen

Avtroppende styreleder

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.