Invitasjon til webinar

Av Liv Stoveland | 18. februar 2021 |

Hadde vært moro om noen fikk med seg dette: Dear members of the EVTA Council, Eleanor, our new secretary, attended the European Music Council Webinar on Music Education and was pleased to hear that singing was also mentioned as being an important part of music education in schools. EVTA continues to lobby the European government…

EVTA’s 10 tips for sang og sangundervisning under covid19

Av Liv Stoveland | 12. november 2020 |

EVTA internasjonal har utgitt en plakat med tips til oss som underviser i sang, og som synger og bruker stemmen mye under, og etter covid19 pandemien. Vi mener det er viktig nå og følge disse rådene, med smitte som sprer seg raskere og raskere. Som sangere, og ikke minst som pedagoger, vil vi hverken ha…

Høsthilsen fra styret

Av Liv Stoveland | 21. oktober 2020 |

Norsk Stemmepedagogisk forum/EVTA.no Kjære medlemmer! Med en hilsen til alle i denne tiden preget av global pandemi og det mismot den fører med seg, ønsker det nye styret for forumet å si hallo! Styret velger å se fremover med forsiktig optimisme, forumets vedtatte tiltaksplan står fast. Styret hadde sitt første møte i september og konstituerte følgende…