STYRET i 2020/21 består av:

Liv Stoveland – styreleder

Kari Iveland – nestleder

Rune Knoff – sekretær/redaktør for Stemmer som Stemmer

Ingeborg Dalheim – kasserer

Hilde Haraldsen Sveen -styremedlem og internasjonal koordinator

VARA og medlemmer av redaksjonskomitéen:

Mari Klingen

Yngve Marcussen

Ta gjerne kontakt for spørsmål angående evta.no | Norsk Stemmepedagogisk Forum: