STYRET anno 2020 består av:

Liv Stoveland – styreleder

Kari Laura Iveland – nestleder

Rune Knoff – sekretær/redaktør

Ingeborg Dalheim – kasserer

Hilde Haraldsen Sveen -styremedlem

VARA:

Mari Klingen

Yngve Marcussen

Ta gjerne kontakt for spørsmål angående evta.no | Norsk Stemmepedagogisk Forum: