Om oss 2017-08-07T16:44:49+00:00
Revolution Slider Error: Slider with alias not found.
Maybe you mean: 'omoss'

evta.no | Norsk Stemmepedagogisk Forums retiningslinjer

 • evta.no

Norsk Stemmepedagogisk Forum  er et landsdekkende forum for utøvende sangere, sang- og stemmepedagoger, skuespillere, logopeder, stemmeforskere, øre-nese-hals –spesialister.

 • Forumet  tar sikte på å utvikle og formidle kunnskap om stemmen i vid forstand, og innenfor alle sjangere og vokaluttrykk.
 • Gjennom seminarer, workshops, forelesninger, eget fagtidsskrift(«Stemmer som stemmer») vil EVTA/nspf  skape interesse for-  og medvirke til at forskning og erfaringsbasert kunnskap om stemmen formidles ut til et bredt publikum.
 • evta.no
 • Norsk Stemmepedagogisk Forum ønsker å være et diskusjonsforum for både profesjonelle og studenter som arbeider med stemmen,  ved at forskjellige måter å jobbe pedagogisk og terapeutisk på, blir belyst og evaluert.

 • evta.no
 • Norsk Stemmepedagogisk Forum ønsker å være et bindeledd mellom pedagoger, utøvere, terapeuter og medisinsk fagpersonale på alle nivå og institusjoner.

 • evta.no
 • Norsk Stemmepedagogisk Forum ønsker å samarbeide med andre organisasjoner innen norsk kulturliv og utdannings-miljø for å rette søkelyset på stemmens betydning i det moderne samfunnet.

 • evta.no
 • Norsk Stemmepedagogisk Forum samarbeider med mange internasjonale institusjoner og tiltak som gjelder stemmeforskning, stemmeterapi, stemmepedagogikk; som EVTA, Pan European Voice Conference, World Voice Day, samt med søsterorganisasjoner i Norden.

  Våre medlemmer

   [/fusion_text]
  • Sangere
  • Sangpedagoger
  • Stemmepedagoger
  • Logopeder
  • Skuespillere
  • Stemmeforskere
  • Øre-nese-halsspesialister

  Våre samarbeidsorganisasjoner

  evta
  evtaEuropean Voice Teachers Association
  European Voice Teachers Association er en paraplyorganisasjon for sangere og stemmepedagoger i Europa. Evta representerer circa 3400 sanger og pedagoger i 21 land i Europa. Les mer her. 
  World Voice Day
  World Voice DayDen internasjonale stemmedagen
  Den underliggende ideen med World Voice Day er å formidle til almenheten at stemme er viktig – Voice Matters. På WVD er målet at så mange stemmerelaterte arrangementer som mulig finner sted i løpet av dagen og spredt over hele jorda.
  PEVOC
  PEVOCPan European Voice Conference
  PEVOC er en tverrfaglig konferanse for stemme og stemmebruk PEVOC finner sted i forskjellige europeiske byer annethvert år.