evta.no | Norsk Stemmepedagogisk Forums retningslinjer

 • evta.no | Norsk Stemmepedagogisk Forum  er et landsdekkende forum for utøvende sangere, sang- og stemmepedagoger, skuespillere, logopeder, stemmeforskere, øre-nese-hals –spesialister.
 • Forumet  tar sikte på å utvikle og formidle kunnskap om stemmen i vid forstand, og innenfor alle sjangere og vokaluttrykk.
 • Gjennom seminarer, workshops, forelesninger, eget fagtidsskrift(«Stemmer som stemmer») vil EVTA/nspf  skape interesse for-  og medvirke til at forskning og erfaringsbasert kunnskap om stemmen formidles ut til et bredt publikum.
 • evta.no | Norsk Stemmepedagogisk Forum ønsker å være et diskusjonsforum for både profesjonelle og studenter som arbeider med stemmen,  ved at forskjellige måter å jobbe pedagogisk og terapeutisk på, blir belyst og evaluert.
 • evta.no | Norsk Stemmepedagogisk Forum ønsker å være et bindeledd mellom pedagoger, utøvere, terapeuter og medisinsk fagpersonale på alle nivå og institusjoner.
 • evta.no | Norsk Stemmepedagogisk Forum ønsker å samarbeide med andre organisasjoner innen norsk kulturliv og utdannings-miljø for å rette søkelyset på stemmens betydning i det moderne samfunnet.
 • evta.no | Norsk Stemmepedagogisk Forum samarbeider med mange internasjonale institusjoner og tiltak som gjelder stemmeforskning, stemmeterapi, stemmepedagogikk; som EVTA, Pan European Voice Conference, World Voice Day, samt med søsterorganisasjoner i Norden.

Våre medlemmer

 • Sangere
 • Sangpedagoger
 • Stemmepedagoger
 • Logopeder
 • Skuespillere
 • Stemmeforskere
 • Øre-nese-halsspesialister

Våre samarbeidsorganisasjoner:

European Voice Teachers Association

European Voice Teachers Association er en paraplyorganisasjon for sangere og stemmepedagoger i Europa. Evta representerer circa 3400 sanger og pedagoger i 21 land i Europa. Les mer her.

World Voice Day

Den internasjonale stemmedagen. Den underliggende ideen med World Voice Day er å formidle til almenheten at stemme er viktig – Voice Matters. På WVD er målet at så mange stemmerelaterte arrangementer som mulig finner sted i løpet av dagen og spredt over hele jorda.

PEVOC

Pan European Voice Conference. PEVOC er en tverrfaglig konferanse for stemme og stemmebruk PEVOC finner sted i forskjellige europeiske byer annethvert år.